Kontakt z redakcją

Redaktor naczelny: Andrzej Chojnowski (andrzej.chojnowski@dadhero.pl)


Reklama: Damian Borecki (damian.borecki@natemat.pl)